• Wij accepteren elke verzekeringsvorm
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Persoonlijk, betrokken, informeel en samen
Home » Uitvaart Informatie

Uitvaart Informatie 

Waar draait het nu eigenlijk om? 

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden die er zijn om uw uitvaart of die van een dierbare te verzorgen. Wij bezoeken u geheel vrijblijvend thuis zodat u in alle rust en openheid uw vragen kunt stellen die aan bod komen voor, tijdens en na een uitvaart. Door mensen te informeren kunnen zij meer bewuste keuzes maken. Nabestaanden kunnen actiever deelnemen aan een sterfproces van hun dierbare, maar ook aan het proces van de uitvaart en de soms lange tijd van rouw. Door een gesprek aan te gaan, kennis te nemen en te maken van en met het vervelende, dat onwennige, dat onwenselijke maar tegelijkertijd dat beslist ook onvermijdelijke. Het enige waarvan we zeker zijn nadat wij zijn geboren: "het afscheid nemen van het leven".

Bij een overlijden komt er veel op u af. Er moeten in een korte tijd keuzes worden gemaakt rondom de uitvaart. Daarom hechten wij veel waarde aan goede voorlichting. U kunt zich door ons op de hoogte laten stellen van de  mogelijkheden die er zijn op het gebied van begraven of cremeren. Tevens kunt u bij ons uw uitvaartwensen bespreken en vast laten leggen. Voor uzelf kan het een geruststellende gedachte zijn dat uw wensen bij iemand bekend zijn en dat dit zwart op wit staat. Het kan ook een hulpmiddel zijn voor uw nabestaanden om tijdens de emotionele dagen rondom het afscheid met een goed gevoel keuzes te maken. Misschien weet u nog niet precies wat u wilt. Toch zult u merken dat u best al weet wat u wel of niet wilt, als u hierover nadenkt. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan nazorg. Dit wil zeggen alles wat zich afspeelt na een uitvaart. Bijvoorbeeld het bestellen van dankbetuigingen, het uitzoeken van een urn/grafmonument of gewoon voor een gesprek. Goede voorlichting is essentieel.

Meest gestelde vragen:

Wat moet ik doen bij een sterfgeval? Kan ik de overledene ook thuis opbaren? Hoe betrek ik mijn dochtertje bij het afscheid van mijn moeder?  Wat kost nu een uitvaart? Wat zijn de kosten van Natuur begraven  en wat komt erbij kijken? Ik heb een uitvaartverzekering, mag ik zelf kiezen wie de uitvaart verzorgd? Kan ik nu al mijn uitvaartwensen vastleggen? Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen die wij graag voor u willen beantwoorden. Mensen worden bewuster, en willen tevens een bepaalde rust hebben als het gaat om zaken rondom het overlijden. Regel het goed en eenvoudig.Download onze checklist "Rond de uitvaart" met praktische tips


Sinds enige tijd biedt de Rijksoverheid op haar website een persoonlijke checklist waarmee nabestaanden kunnen nagaan wat er na een overlijden precies geregeld moet worden. Middels een vragenlijst van maximaal elf vragen wordt een lijst samengesteld die duidelijkheid moet scheppen over welke actie er precies ondernomen moet worden aangaande het betalen van de uitvaart, afwikkelen van pensioenen, uitkeringen, belastingen en bankzaken. 


Enkele voorbeelden die u kunt bestellen via ons: