• Wij accepteren elke verzekeringsvorm
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • Persoonlijk, betrokken, informeel en samen
Home » Corona en afscheid
Corona virus en Afscheid John Visser Uitvaartbegeleiding Uitvaartzorg Regio Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Kesteren, Lienden, Grave

Hoe gaan wij, samen met nabestaanden, hiermee om?

John Visser Uitvaartbegeleiding en Jeroen Mol Uitvaartbegeleiding vinden de begeleiding van nabestaanden en een respectvolle afscheidsbijeenkomst van groot belang. Wij houden de informatie van het RIVM, crematoria en vanuit de branche dan ook goed in de gaten. Wij krijgen veel adviezen, maar wat is waar? Daarom blijven wij zoeken naar het vormgeven van een veilige situatie in de verzorging, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het afscheid. Door goed overleg, uitleg, maar vooral goed contact met de nabestaanden is dit mogelijk.

UPDATE 15 oktober 2020

 • Voor thuisbezoek geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag.
 • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 100 bezoekers binnen en 250 buiten zijn toegestaan. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid.
 • Nog altijd is de belangrijkste regel: houdt minimaal 1,5 meter afstand. Uitvaartlocaties werken met routes om nabestaanden en bezoekers daarbij te helpen. Ook middels aangebrachte attenderingen wordt op het houden van afstand gewezen. Uitvaartmedewerkers zullen aanwezigen op het naleven van de afstandsregel (blijven) aanspreken.
 • Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan ontsmettingsmiddelen klaar: gebruik die!
 • Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapje is lastig bij uitvaarten. Toch roepen wij nabestaanden, bezoekers en medewerkers op om ook bij een uitvaart - en met name tijdens verplaatsingen in bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium - een mondkapje te dragen: het is belangrijk om daar waar veel mensen samenkomen de besmettingskans zo veel mogelijk te beperken. En natuurlijk kunt u het mondkapje tijdelijk even afdoen, als u tijdens de plechtigheid een toespraak houdt.
 • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Na de uitvaartplechtigheid mag dus catering aangeboden worden. Bezoekers en nabestaanden hebben dan een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te beperken. De brancheorganisaties in de uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur - in overleg met de nabestaanden - achterwege te laten.

UPDATE 29 september 2020

Uitvaartplechtigheid

 • Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart of condoleance zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. 
 • De bijeenkomst bij een uitvaart is ook uitgezonderd van het maximum aantal personen van 30 binnen of 40 buiten.
 • Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen. 
 • Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. En natuurlijk: Mensen worden geplaceerd op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.
 • Het dragen van een mond-neusmaker, tijdens het verplaatsen in gebouwen, is bij de meeste crematoriums, aula`s verplicht.

Condoleance

 • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid.
 • Als de condoleance op een andere locatie plaatsvindt, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten. Als de bijeenkomst bij een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is, dan gelden hier de gewone regels voor de horeca: Er kan niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan 4 personen of 1 huishouden.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.

Er geldt geen maximum aantal personen als:

 • iedere bezoeker zich aanmeldt;
 • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.

Als dat niet kan mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of maximaal 250 bezoekers buiten. 

Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit geldt ook voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid. De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.

UPDATE 10 augustus 2020

Adressenlijst opvragen bij nabestaanden

Wanneer de GGD contact opneemt bij een besmetting die verband houdt met een uitvaart, zullen wij hen verwijzen naar de nabestaanden van de betreffende uitvaart. De GGD zal hen dan vragen om de namen en telefoonnummers van hun gasten te delen, bijvoorbeeld via de lijst die gebruikt is om de uitnodigingen voor het afscheid te versturen.

UPDATE 1 juni 2020

Per 1 juni en per 1 juli 2020 versoepelen de coronamaatregelen. Bij uitvaartplechtigheden mogen weer meer mensen aanwezig zijn.

De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van anderen houden.

Met het van kracht worden van de coronamaatregelen in maart 2020 werd bepaald dat bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Als aanwezigen werden niet alleen de nabestaanden geteld, maar ook personeel van bijvoorbeeld het uitvaartcentrum of crematorium, voorgangers, sprekers, muzikanten, etc.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid, dit met dezelfde genoemde voorwaarden. Catering zal niet worden uitgeserveerd.

Per 1 juli 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 100 personen aanwezig mogen zijn. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

 

UPDATE 8 mei 2020

Vanaf 1 juni mogen cafés en restaurants hun deuren weer voorzichtig openen. Dat telt ook voor de horeca in crematoria en uitvaartcentra. Catering is dan weer mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden.

Catering is mogelijk wanneer mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het is de eerste versoepeling van de coronamaatregelen voor de uitvaartbranche. Vanaf 1 juli gaat de volgende versoepeling in, vanaf dan mogen er maximaal honderd mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Tot 1 juli blijft de regel van kracht dat er maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn bij een uitvaart.

 

UPDATE 1 april 2020

Algemeen:

 • Maximaal 30 personen aanwezig;
 • Aanwezigen bewaren 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd leden uit hetzelfde huishouden (die kunnen wel naast elkaar zitten, staan en elkaar omhelzen);
 • Geen consumpties;
 • Mensen die ziekteverschijnselen vertonen, die kunnen duiden op coronabesmetting, worden geweerd;
 • Zorg voor voldoende papieren zakdoekjes en afvalbakjes om ze na gebruik in weg te kunnen gooien.
 • Na een plechtigheid hoeven alleen contactoppervlakten die in aanraking met aanwezigen zijn geweest gereinigd te worden, zoals stoelen en het sanitair.

Besmetting:

Nabestaanden die besmet zijn verblijven verplicht in quarantaine en kunnen een uitvaart niet bijwonen. Het RIVM maakt een uitzondering voor nabestaanden in de eerste graad, als hun gezondheidstoestand het toelaat en zij weinig klachten hebben (geen koorts en niet hoesten), kunnen zij met een chirurgisch mondneusmasker aanwezig zijn.

Het bestuurs-team coronavirus adviseert dringend om geen besmette mensen bij uitvaartplechtigheden toe te laten.

Wij wijzen u erop dat de richtlijnen per crematorium/begraafplaats onderling kunnen verschillen!

Wanneer de maatregelen veranderen, zullen wij daarover een nieuwe update plaatsen.

 

UPDATE 23 MAART 2020  -  19:30 uur

In de persconferentie van het kabinet zijn diverse verscherpte maatregelen aangekondigd voor de samenleving. 

Voorlopig blijft de regel dat er niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn bij het afscheid met een afstand van 1.5 meter.

Wel hebben sommige crematoriums hun eigen maatregelen aangepast. Zo is het in sommige crematoriums niet meer mogelijk om mee te gaan naar de invoerruimte. Ook de aanwezigheid van 30 minuten voor aanvang van het afscheid is bij sommige crematoriums teruggebracht tot maximaal 15 minuten.

Wanneer de maatregelen veranderen, zullen wij daarover een nieuwe update plaatsen.

 

UPDATE 16 MAART 2020  -  13:10 uur

De branchevereniging en RIVM hebben de richtlijnen aangescherpt.
Waar eerst nog maximaal 100 personen aanwezig mochten zijn bij het afscheid, is dit nu aangescherpt tot maximaal 30 aanwezigen. Zie onderstaande nieuwe richtlijnen:

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk zoals wellicht gewenst.

Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit mogelijk in bijvoorbeeld een koffiekamer of restaurant.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. Ook het eerste (regel)gesprek na overlijden zal, indien mogelijk, telefonisch plaatsvinden. Is dit niet mogelijk, dan zal de uitvaartverzorger erop aandringen om een gesprek thuis te hebben met alleen noodzakelijke gesprekspartners en gepaste afstand houden in de woning of de locatie waar het gesprek plaats zal vinden. Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Laatste verzorging van de overledene:

Ook op het gebied van laatste verzorging na overlijden, zijn er richtlijnen gekomen;

 • Er wordt niet meer verzorgd in aanwezigheid van familie of nabestaanden. Een thuisopbaring is nog wel mogelijk, maar de verzorging wordt uitgevoerd zonder aanwezigheid van nabestaanden of familie.
 • Tijdens een overbrenging dient er ten allen tijden 1,5 meter afstand tussen nabestaanden en medewerkers te zijn.
 • Het plaatsen van de overledene op de brancard geschiedt zonder aanwezigheid van nabestaanden.

Indien er meer nieuws bekend is, zullen wij een update plaatsen.

Tips voor de uitvaartplechtigheid: 

 • De meeste crematoria beschikken over streaming faciliteiten. Daarmee kan de plechtigheid live worden uitgezonden op internet. Dat kan door middel van een open verbinding, maar je kan als familie ook kiezen voor een gesloten uitzending. Bij een gesloten uitzending krijg je een wachtwoord die je kan delen met andere mensen. Alleen mensen die het wachtwoord hebben kunnen de uitvaartplechtigheid live meekijken. Vraag je uitvaartverzorger hoe het precies werkt.
 • Je kan de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op video. Op die manier kan je de plechtigheid houden in een klein gezelschap en de opname daarna delen met een grotere groep.
 • Er zijn crematoria in Nederland die uit voorzorg extra ruimte hebben gecreëerd tussen de zitplaatsen. Daarmee hoopt men het risico op verspreiding van het virus tijdens een plechtigheid te verkleinen. 

Tips voor condoleren/condoleance: 
Condoleancebezoeken kunnen doorgang vinden, maar ook hier is de regel dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Gaat het om een afscheidsbezoek waarbij  meer mensen verwacht worden, dan is de mogelijkheid om twee aparte momenten te reserveren. Ook hierbij zal geen koffie of thee worden geschonken, de regel omtrent horeca blijft van kracht.

Een aantal veel gestelde vragen en antwoorden;

Is iemand die overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Uit onderzoek blijkt dat het virus na het overlijden van een patiënt nog kort actief is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Nadat iemand is overleden, kan besmetting alleen plaatsvinden door handen niet goed te wassen en het niet dragen van beschermingsmiddelen.

Kunnen nabestaanden een uitvaartondernemer bellen als een dierbare is overleden aan het Coronavirus?

Ja dat kan. Je kunt gewoon de uitvaartondernemer van jouw eigen keuze bellen. De uitvaartondernemer zal je onder andere vragen of jij (of andere nabestaanden) het coronavirus hebt. Als dat het geval is zal de uitvaartondernemer zoveel mogelijk telefonisch contact met je hebben om de uitvaart te regelen. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene. Familie is hierbij niet aanwezig.

Kan iemand die is overleden aan corona wel een laatste verzorging krijgen?

Ja, de laatste zorg kan worden gegeven. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het verzorgen van de overledene.

Kan de overledene worden opgebaard?

Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een thuisopbaring niet meer mogelijk is. De richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen. Indien de richtlijn verandert, zal ik dit uiteraard aangeven.

Mag de overledene worden opgebaard in uitvaartcentrum of thuis?

Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een opbaring in een uitvaartcentrum niet meer mogelijk is. Ook zijn er geen maatregelen genomen die een thuisopbaring verbieden. De richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.

Mag je de overledene aanraken?

Ja, op dit moment nog wel, mits vervolgens direct handhygiëne wordt toegepast met een desinfecterende zeep. Van belang is dat je na contact geen contact maakt met je eigen slijmvlies zoals mond en ogen. Het kan zijn dat de GGD of het RIVM in de komende dagen gaat adviseren om de overledene niet meer aan te raken. Wij zullen je hierover informeren indien dit zo is.

Mag je de overledene een kus geven?

Nee, het is verstandiger om dat niet te doen. Het virus verspreidt zich via het slijmvlies. Een kus kan voor besmetting zorgen omdat het virus mogelijk nog een paar dagen actief kan zijn in/op het lichaam van de overledene.

Moet de overledene eerder worden begraven of gecremeerd?

Nee, op dit moment is dat niet nodig. Vooralsnog heeft het RIVM heeft hier geen uitspraak over gedaan.

De afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020. Wij realiseren ons dat deze enorme impact hebben. Gezien de bijzondere omstandigheden hopen wij op uw begrip. Neem gerust contact met ons op als u aanvullende vragen heeft.

Het zal bij ons allen een litteken achterlaten.